KHO ỨNG DỤNG

Tất cả những gì cần cho công việc kinh doanh của bạn

Hơn +100 ứng dụng với những tính năng, tiện ích và công nghệ mạnh mẽ dành cho website của bạn.

Đăng ký tư vấn

Chăm sóc khách hàng

Tra cứu bảo hành

4.9
1,000,000đ/Lần

Tích hợp chat cao cấp

4.9
1,000,000đ/Lần

Đánh giá sản phẩm

4.9
500,000đ/Lần

Zalo Chat

4.9
300,000đ/Lần

Liên kết Google Sheet

4.9
200,000đ/Lần

Khảo sát khách hàng

4.9
500,000đ/Lần

Zopim Live Chat

4.9
100,000đ/Lần

Facebook Chat

4.9
300,000đ/Lần

Chạm để gọi

4.9
500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ