Chili cùng các thành viên trong AXYS Group như Mifi, Mắt Bão, ODS, Navee hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng.

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 8

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 9

Trong ngày 22 và ngày 13/12/2022, Ủy Ban Nhân Dân Quận 10 TP Hồ Chí Minh và hóa đơn điện tử an toàn MIFI, thực hiện buổi tập huấn hỗ trợ 1.000 các đơn vị trường học và doanh nghiệp, nhằm xúc tiến quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử mà vẫn đảm bảo an toàn hiện quả, tiết kiệm.

Bên cạnh đó,  AXYS còn hỗ trợ triển khai miễn phí cho Doanh Nghiệp các giải pháp công nghệ số như: Nền tảng webstite thương mại điện tử chuyên nghiệp Chili, tổng đài bán hàng và CSKH Cloudfone, giải pháp thư điện tử chuyên nghiệp Mắt Bão, giải pháp tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp từ Navee.

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 10

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 11

Mục tiêu tổng quát là hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng các công nghệ số vào để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia bao gồm Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp mà mỗi đơn vị có thể được xem xét hỗ trợ.

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 12

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 13

Doanh nghiệp Quận 10 có nhu cầu tham gia đăng ký tại: https://hotrodoanhnghiepquan10.axys.asia/

Tài liệu và các văn bản từ Quận 10: https://files.ods.vn/s/XPkNJdYEEJkijG2

Chili cùng các thành viên trong AXYS Group hỗ trợ các doanh nghiệp Quận 10 gói chuyển đổi số hơn 3 tỉ đồng - 14

Đánh giá
Từ khóa:
Chia sẻ: