Chính sách bàn giao mã nguồn

Gói dịch vụ áp dụng:

  • Gói Tiêu chuẩn
  • Gói Cao cấp

Điều kiện bàn giao:

Thời hạn đăng ký tối thiểu 3 năm.

Quy trình bàn giao:

  1. Tiếp nhận yêu cầu bàn giao qua email support@matbao.ws hoặc qua tổng đài (028) 7777 7999
  2. Thời gian xử lý: 1 ngày làm việc từ khi tiếp nhận yêu cầu.
  3. Thông tin bàn giao bao gồm:
    • Liên kết tải mã nguồn bao gồm database (cơ sở dữ liệu) và source (các tập tin mã nguồn theo định dạng .ZIP).
    • Biên bản bàn giao.

Chính sách hỗ trợ:

Không bảo hành và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến mã nguồn đã bàn giao.


Điều khoản được cập nhật mới nhất vào ngày 7/1/2022