Với mục tiêu gia tăng kết nối và trải nghiệm của khách hàng, kể từ ngày 1-1-2021. CHILI sẽ thực hiện việc liên lạc và thông báo với khách hàng qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động, các dạng thông điệp được triển khai sẽ là:

  • Thông tin khởi tạo đơn hàng.
  • Thông tin báo gia hạn dịch vụ.
  • Thông tin tiến trình xử lý đơn hàng theo từng giai đoạn.

Đối với các khách hàng chưa sử dụng Zalo, CHILI vẫn sẽ giữ liên lạc đồng thời qua kênh email.

CHILI triển khai thông báo thông tin đơn hàng qua Zalo - 2

Đánh giá
Từ khóa:
Chia sẻ: