Thỏa thuận dịch vụ gia công WordPress

Mắt Bão WS cung cấp dịch vụ gia công website dựa trên bộ CMS mã nguồn mở WordPress (www.wordpress.org), dưới 2 hình thức sau:

 • Khách hàng đã có sẵn website được xây dựng bằng WordPress và yêu cầu Mắt Bão WS phát triển thêm chức năng.
 • Khách hàng chưa có website nhưng đã có hosting với các thông số phù hợp để chạy WordPress và yêu cầu Mắt Bão WS xây dựng và phát triển thêm tính năng.

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý và hiểu các điều khoản sau:

 • Đồng ý với với Thỏa thuận quy định chung về các dịch vụ lưu trữ (www.matbao.ws/quy-dinh-chung-ve-cac-dich-vu-luu-tru).
 • Trong một số trường hợp, bạn cần cung cấp tài khoản hosting hiện tại để Mắt Bão WS có thể thẩm định và kiểm tra trước khi bắt đầu. Công việc này thường được thực hiện trước khi ký kết hợp đồng, bạn lưu ý chỉ cung cấp thông tin hosting cho nhân viên Kinh doanh của Mắt Bão WS đang làm việc trực tiếp với bạn.
 • Bạn đồng ý rằng Mắt Bão WS tuân thủ về các thỏa thuận bảo mật dữ liệu nhưng không chịu trách nhiệm về các mất mát dữ liệu hiện có khi chúng tôi kiểm tra mã nguồn website trên hosting của bạn.
 • Bạn đồng ý rằng Mắt Bão WS sẽ sao lưu 1 bản dự phòng website của bạn ngay khi hợp đồng gia công được ký kết. Bản sao này sẽ được sử dụng để phục hồi hiện trạng trong các trường hợp lỗi bất khả kháng.
 • Bạn đồng ý rằng Mắt Bão WS sẽ đổi mật khẩu hosting, bao gồm mật khẩu hosting Control Panel, FPT để đảm bảo trong quá trình nâng cấp chỉ có duy nhất Mắt Bão WS có thể can thiệp được vào hosting. 
 • Khi bắt đầu gia công website, Mắt Bão WS sẽ thực hiện nó trên môi trường nội bộ để không ảnh hưởng đến website chính, bạn sẽ được kiểm tra tiến độ thực hiện trên môi trường tạm này, tuy nhiên khi nâng cấp chức năng, bạn đồng ý rằng website chính của bạn sẽ bị tạm dừng trong thời gian nhanh nhất là 30 phút để chúng tôi nâng cấp các chức năng mới.

Chính sách bảo hành và bảo trì dịch vụ gia công website WordPress:

 • Thời gian bảo hành tiêu chuẩn là 03 tháng.
 • Hết thời gian bảo hành, Mắt Bão WS sẽ tính phí dịch vụ khi thực hiện vá lỗi hoặc các yêu cầu khác từ khách hàng.
 • Các hạng mục trong điều khoản bảo hành bao gồm:
  • Chỉnh sửa lỗi hiển thị khi website hiển thị giao diện bị lỗi so với lúc bàn giao.
  • Chỉnh sửa lỗi liên quan đến mã nguồn (source code) do tự bản thân website gây ra trong quá trình hoạt động.
  • Mắt Bão WS chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những hệ thống, chức năng do Mắt Bão WS xây dựng (các chức năng đã được thỏa thuận trong hợp đồng).
 • Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website hoặc do bên thứ 3 gây ra (plugin, themes,  chức năng mới khách hàng tự thêm vào hoặc một đơn vị khác không phải Mắt Bão WS thực hiện).
 • Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi kỹ thuật do cấu hình hosting gây ra.
 • Khi nghiệm thu tính năng, Mắt Bão WS sẽ sao lưu thêm 1 bản nữa, bản sao lưu này Mắt Bão WS sẽ lưu trữ trong vòng 30 ngày và dùng cho mục đích phục hồi nguyên trạng website ngay tại thời điểm bàn giao khi khách hàng có yêu cầu.

Điều khoản được cập nhật mới nhất vào ngày 22/02/2024