Thỏa thuận sử dụng dịch vụ thiết kế logo

Mắt Bão WS cung cấp dịch vụ thiết kế Logo dưới hình thức sau:

  • Bạn cung cấp cho Mắt Bão WS thông tin dựa trên các đề mục mẫu mà Mắt Bão WS cung cấp.
  • Mắt Bão WS thiết kế cho bạn các mẫu Logo để bạn chọn một mẫu phù hợp với mình nhất, số lượng mẫu Mắt Bão WS cung cấp tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn mua trước đó.
  • Khi bạn bắt đầu chọn 1 mẫu để tiếp tục phát triển, Mắt Bão WS sẽ ẩn các mẫu còn lại.
  • Bạn sẽ có số lần và cách thức điều chỉnh nhất định, dựa trên gói dịch vụ bạn đã chọn.
  • Sau khi điều chỉnh hoàn tất, Mắt Bão WS sẽ gửi bạn phiên bản cuối cùng, bao gồm: Tập tin ảnh (.jpg hoặc .png), tập tin thiết kết (.psd hoặc .ai hoặc .cdr).

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý và hiểu các điều khoản sau:

  • Đây dịch vụ thiết kế Logo với chi phí tiết kiệm, Mắt Bão WS sẽ dùng các thông tin bạn cung cấp ban đầu, sau đó nhóm thiết kế sử dụng các công cụ chuyên dụng để phát thảo ra một số lượng mẫu Logo để bạn chọn. Mắt Bão WS cũng không có trách nhiệm tư vấn về mặt ý tưởng cho bạn khi tiến hành thiết kế. Nếu bạn cần các nhu cầu đó, hãy cân nhắc chọn các dịch vụ thiết kế Logo cao cấp với chi phí cao hơn.
  • Mắt Bão WS không chịu trách nhiệm về tính bản quyền của sản phẩm Logo thiết kế cho bạn, bạn hiểu rằng các ý tưởng về kiểu dáng và thẩm mỹ có thể vô tình trùng nhau. Trong trường hợp phiên bản Logo cuối cùng trùng với một thương hiệu nào khác trước đó, chúng tôi sẽ làm một phiên bản Logo mới cho bạn.
  • Bạn hiểu rằng Mắt Bão WS không có trách nhiệm và thẩm quyền khai báo và xác thực về kiểu dáng sở hữu trí tuệ, công nghiệp về sản phẩm Logo. Bạn cần làm việc với các công ty tư vấn Luật để thực hiện điều này.
  • Bạn hiểu rằng sản phẩm Logo cuối cùng khi bàn giao chỉ có tập tin ảnh thiết kế kiểu dáng Logo. Không như những dịch vụ thiết kế Logo chuyên biệt, Mắt Bão WS không cung cấp các ảnh phối cảnh sử dụng Logo, tập tin mô tả ý nghĩa, quy cách sử dụng,….
  • Bạn đồng ý rằng, khi Mắt Bão WS bàn giao cho bạn các tập tin cuối cùng của Logo để nghiệm thu dự án, bạn phải có trách nhiệm lưu trữ các tập tin này. Mắt Bão WS sẽ không chịu trách nhiệm về lưu trữ Logo cho bạn sao thời gian nghiệm thu.

Điều khoản cập nhật mới nhất vào ngày 01/07/2021