KHO ỨNG DỤNG

Đăng nhập bằng Google

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

574+

Cài đặt ứng dụng

200,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google của mình để đăng nhập vào các ứng dụng và trang web của bên thứ ba. Bạn sẽ không phải nhớ tên người dùng và mật khẩu cho mỗi tài khoản.

Website thực tế tham khảo: https://suckhoevasacdep.health.vn/

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ