KHO ỨNG DỤNG

Danh sách đại lý

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

3,000,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Ứng dụng phù hợp với nhu cầu Doanh nghiệp của bạn có nhiều của hàng hoặc đại lý và cần thể hiện ra ngoài website. Hỗ trợ tính năng lọc nhanh theo địa điểm, đánh dấu bản đồ (Google maps), định vị nhanh,….

Website thực tế tham khảo: https://theblues.com.vn/store/ (Nhãn hàng Blue Exchange, khách hàng sử dụng website CHILI.VN)

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ