KHO ỨNG DỤNG

Hiển thị sản phẩm đã xem

5/5 - (2 bình chọn)

Đánh giá ứng dụng

535+

Cài đặt ứng dụng

100,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Sản phẩm đã xem ở đây được xác định khi chúng ta vào xem trang chi tiết của một sản phẩm. Cứ mỗi lần xem thì website sẽ ghi nhớ và sau đó sẽ hiển thị list danh sách sản phẩm mà chúng ta đã vào xem trang chi tiết.  Danh sách này thường được đặt ở trong chi tiết sản phẩm hoặc trang danh sách.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ