KHO ỨNG DỤNG

Liên kết Google Sheet

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

123+

Cài đặt ứng dụng

200,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Google Sheet hay Google bảng tính, là một trong những công cụ trực tuyến rất hữu ích và phổ biến của ông lớn Google. Tính năng của Google Sheet không chỉ là một công cụ giúp lưu trữ dữ liệu, tính toán, mà nó còn có khả năng tương tác cao, giúp nhiều người có thể đồng thời thao tác trên đó theo thời gian thực.

Nếu bạn có một Form thu thập dữ liệu trên website chắc hẳn bạn cũng muốn dữ liệu đó được truyền đến Google Sheet vì những tính năng hữu hiệu của nó.

Khi sử dụng APP này, dữ liệu của website vừa được lưu trữ ở email, vừa được tải lên Google Sheet giúp bạn lưu giữ thông tin một cách an toàn và dài lâu.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
4 Mục lục cho bài viết

Mục lục cho bài viết

500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ