KHO ỨNG DỤNG

Liên kế với GetResponse

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

511+

Cài đặt ứng dụng

200,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Nhúng form từ GetResponse vào website với mục đích thu thập thông tin khách hàng. Vị trí nhúng form bạn toàn quyền quyết định và không giới hạn số lượng form được nhúng.

Lưu ý:

– Chili chỉ hỗ trợ việc nhúng Form vào website, khách hàng phải cung cấp mã nhúng hoặc chia sẻ tài khoản GetResponse để nhóm kỹ thuật vào thao tác.

– Các chi phí liên quan đến GetResponse khách hàng tự chi trả.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Bình luận Facebook

Bình luận Facebook

100,000đ/Lần
3 Facebook Chat

Facebook Chat

300,000đ/Lần
4 Xuất dữ liệu ra Excel

Xuất dữ liệu ra Excel

1,000,000đ/Lần
5 Thanh toán Paypal

Thanh toán Paypal

500,000đ/Lần