KHO ỨNG DỤNG

Tích hợp Vé Xe Rẻ

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

135+

Cài đặt ứng dụng

1,000,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện
  • Tích hợp tính năng tìm kiếm vé xe trực tiếp trên website Chili.
  • Tích hợp tính năng đặt vé xe & thanh toán trực tuyến ngay trên website Chili.
  • Tích hợp tính năng tra cứu vé xe online trực tiếp trên website Chili.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Bình luận Facebook

Bình luận Facebook

100,000đ/Lần
3 Facebook Chat

Facebook Chat

300,000đ/Lần
4 Xuất dữ liệu ra Excel

Xuất dữ liệu ra Excel

1,000,000đ/Lần
5 Thanh toán Paypal

Thanh toán Paypal

500,000đ/Lần