KHO ỨNG DỤNG

Tính phí vận chuyển theo quận huyện

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

254+

Cài đặt ứng dụng

1,000,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Tính năng nâng cao, cho phép quản trị chỉ định phí vận chuyển từng quận, huyện cụ thể. Phí vận chuyển sẽ hiện thị ở bước thanh toán, khi người mua hàng chọn vị trí giao hàng.

Để dùng tính năng này, website buộc phải có giỏ hàng.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ