KHO ỨNG DỤNG

Xuất dữ liệu ra Excel

5/5 - (1 bình chọn)

Đánh giá ứng dụng

112+

Cài đặt ứng dụng

1,000,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Đơn hàng cần quản lý ngày càng nhiều. Quý khách cần phải xuất đơn hàng cũng như những dữ liệu khác ra file Excel để dễ dàng quản lý hơn?

Đáp ứng được như cầu đó. Ứng dụng xuất dữ liệu ra excel hỗ trợ quý khách xuất các dữ liệu cần thiết ra excel chỉ với một cái click chuột. Giúp cho việc quản trị dữ liệu website chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Các dữ liệu được xuất ra bao gồm:

  • Danh sách sản phẩm
  • Danh sách đơn hàng
  • Danh sách khách hàng

Lưu ý: Theo quy chuẩn file mẫu mặc định của Chili. Nếu có thay đổi vui lòng liên hệ bộ phận Kinh doanh để nắm rõ thông tin.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ