Tháng 02-2022, sau hơn gần 6 tháng triển khai, đào tạo và điều chỉnh. Công ty Chili đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 về quy trình và quản lý chất lượng.

Chili đạt chứng nhận ISO 9001:2015 - 4

Là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Chili đạt chứng nhận ISO 9001:2015 - 5

Đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 đồng nghĩa Chili đã đạt được các tiêu chí:

  • Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng.
  • Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.
  • Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.
  • Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên. Nhân viên biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
  • Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thỏa mãn được yêu cầu khách hàng.

Chili đạt chứng nhận ISO 9001:2015 - 6

Bên cạnh đó, Chili còn thành lập ban ISO gồm 6 thành viên cũng đã được cấp chứng nhận đạt quy trình triển khai ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo luôn duy trì, vận hành và tối ưu quy trình chất lượng một cách tốt nhất.

Đánh giá
Từ khóa:
Chia sẻ:
Gửi yêu cầu hỗ trợ