KHO ỨNG DỤNG

Phân quyền truy cập

5/5 - (1 bình chọn)

Đánh giá ứng dụng

323+

Cài đặt ứng dụng

5,000,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Website của bạn có những nội dung chỉ dành cho một số thành viên được chỉ định mới được truy cập? Ứng ụng Phân quyền truy cập sẽ giải quyết vấn đề này, chi tiết bao gồm:

– Phân hệ quản lý thành viên, đăng ký, đăng nhập

– Quản lý quyền truy cập dựa theo trang/menu cụ thể

Website thực tế tham khảo:

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ