KHO ỨNG DỤNG

Tích hợp VinHMS

Đánh giá

Đánh giá ứng dụng

15+

Cài đặt ứng dụng

1,000,000đ/Lần
Cài đặt ngay Xem kho giao diện

Kết nối giữa website Chili và VinHMS thuộc Vingroup

  • Đồng bộ dữ liệu tự động bao gồm khách sạn, phòng ở về website Chili từ hệ thống quản lý khách sạn của VinHMS.
  • Tích hợp tính năng booking hotel được kết nối trực tiếp với hệ thống của VinHMS.
  • Tích hợp tính năng tìm kiếm hotel nhanh chóng được kết nối trực tiếp với hệ thống của VinHMS.

Ứng dụng cài đặt nhiều nhất

1 Tích hợp chat cao cấp

Tích hợp chat cao cấp

1,000,000đ/Lần
2 Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

2,000,000đ/Lần
3 Công cụ tối ưu SEO

Công cụ tối ưu SEO

2,500,000đ/Lần
Gửi yêu cầu hỗ trợ