Công ty Tài Chính Agency

Tiêu chuẩn

Ứng dụng nên dùng kèm

Tính năng nổi bật

Website kinh doanh lĩnh vực tài chính là một trang web cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng. Các sản phẩm và dịch vụ này có thể bao gồm:

 • Ngân hàng: tiền gửi, cho vay, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ,…
 • Chứng khoán: giao dịch chứng khoán, tư vấn đầu tư,…
 • Bảo hiểm: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản,…
 • Đầu tư: quỹ đầu tư, quỹ hưu trí,…
 • Tài chính cá nhân: kế toán cá nhân, quản lý tài chính,…

Website kinh doanh lĩnh vực tài chính có thể thuộc sở hữu của các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, hoặc các tổ chức tài chính khác.

Các tính năng của website kinh doanh lĩnh vực tài chính

Một website kinh doanh lĩnh vực tài chính cần có các tính năng cơ bản sau:

 • Trang chủ: Trang chủ của website cần cung cấp thông tin tổng quan về doanh nghiệp, các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, cũng như các thông tin liên hệ của doanh nghiệp.
 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ: Website cần cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm:
  • Mô tả sản phẩm và dịch vụ
  • Các tính năng của sản phẩm và dịch vụ
  • Giá cả của sản phẩm và dịch vụ
  • Các lợi ích của sản phẩm và dịch vụ
 • Tính năng đăng ký và đăng nhập: Website cần có tính năng đăng ký và đăng nhập để khách hàng có thể truy cập vào các khu vực dành riêng cho khách hàng, chẳng hạn như khu vực quản lý tài khoản, khu vực đặt lịch hẹn,…
 • Tính năng hỗ trợ khách hàng: Website cần có tính năng hỗ trợ khách hàng để khách hàng có thể liên hệ với doanh nghiệp khi cần được hỗ trợ.

Các tính năng nâng cao của website kinh doanh lĩnh vực tài chính

Ngoài các tính năng cơ bản, website kinh doanh lĩnh vực tài chính có thể có các tính năng nâng cao sau:

 • Tính năng giao dịch trực tuyến: Tính năng này cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến, chẳng hạn như giao dịch chứng khoán, giao dịch ngân hàng,…
 • Tính năng tư vấn tài chính: Tính năng này cho phép khách hàng được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính.
 • Tính năng quản lý tài chính cá nhân: Tính năng này giúp khách hàng quản lý tài chính cá nhân của mình một cách hiệu quả.

Các lợi ích của website kinh doanh lĩnh vực tài chính

Website kinh doanh lĩnh vực tài chính mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng, bao gồm:

 • Đối với doanh nghiệp:
  • Website giúp doanh nghiệp tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn.
  • Website giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của mình một cách hiệu quả.
  • Website giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Đối với khách hàng:
  • Website giúp khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp một cách dễ dàng.
  • Website giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính một cách thuận tiện.
  • Website giúp khách hàng được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính.
Màu sắc

Đỏ, Xanh

Bạn chưa chọn được cho mình giao diện phù hợp?

Hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ

TƯ VẤN NGAY
Gửi yêu cầu hỗ trợ