Ngày 26/07/2023 vừa qua, Sở Công Thương Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn với chủ đề “Chuyển đổi số-Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn”.

AXYS Group bao gồm các công ty thành viên: Mắt Bão WS, Mắt Bão, ODS, MIFI và Navee đồng hành cùng Sở Công Thương Bến Tre, xây dựng 6 giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp gồm: hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử chuyên nghiệp từ Mắt Bão WS; hỗ trợ chữ ký số doanh nghiệp; hỗ trợ hóa đơn điện tử; hỗ trợ phần mềm họp trực tuyến Microsoft Teams; hỗ trợ tổng đài ảo CloudFone chăm sóc khách hàng.

Tổng kết chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp Bến Tre của AXYS Group - 7

Sở Công Thương Bến Tre trao tặng bằng khen cho Mắt Bão WS

Theo Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre – ông Nguyễn Văn Bé Sáu, mục tiêu của việc ban hành Quyết định số 1881 ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre là nhằm hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều này nhằm gia tăng năng lực và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra các giá trị mới và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 2 năm triển khai chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp, tỉnh Bến Tre đã đạt và vượt qua mục tiêu hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, đã có hơn 5.500 lượt doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được đào tạo và tập huấn, với tổng cộng 145 lớp đào tạo và tập huấn được tổ chức. Đồng thời, có 1.031 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, hộ nông dân đã nhận được sự hỗ trợ trong việc chuyển đổi số thông qua các giải pháp công nghệ và mô hình thông minh, như du lịch thông minh, thanh toán không tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng thương mại điện tử.

Tổng kết chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp Bến Tre của AXYS Group - 8

Ông Võ Thái Hiển – CEO của Mắt Bão WS cùng đại diện của các công ty tại hội nghị tổng kết (Nguồn ảnh: Báo Đồng Khởi)

Các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đã đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng và sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, với tỷ lệ đạt 100%. Điều này đồng nghĩa rằng tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Bến Tre đã thành công trong việc áp dụng chuyển đổi số.

Theo dự định của UBND tỉnh Bến Tre, trong thời gian sắp tới, sẽ tăng cường công tác truyền thông và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách và các văn bản liên quan khác, liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thông qua các phương tiện thông tin để đưa thông tin này đến cộng đồng doanh nghiệp một cách rộng rãi. Mắt Bão WS rất vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Sở Công Thương Bến Tre tham gia vào các chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

Hơn nữa, Sở Công Thương đề xuất và sẽ thực hiện xây dựng mô hình thí điểm xã thương mại điện tử dựa trên hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương. Mục tiêu của mô hình này là triển khai và thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nhằm mục tiêu hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

Một số báo chí đưa tin về hội nghị:

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Tổng kết chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp Bến Tre của AXYS Group - 9  Tổng kết chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp Bến Tre của AXYS Group - 10

Tổng kết chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp Bến Tre của AXYS Group - 11  Tổng kết chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp Bến Tre của AXYS Group - 12

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết:

Nguồn: Truyền hình Bến Tre

Đánh giá
Chia sẻ:
Gửi yêu cầu hỗ trợ